Apteka

Reklamacje

Reklamacje prosimy składać drogą mailową na adres przyjaznadlaciebie@gmail.com
Aby przyspieszyć proces przetwarzania reklamacji w tytule należy zawrzeć numer zamówienia którego dotyczy reklamacja.